โรงเรียนเปิดเทอมแล้ววันนี้
เข้าระบบโรงเรียน ใช้รหัสโรงเรียน 10 หลัก เป็นชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
เข้าระบบเขตพื้นที่ สพป. ใช้รหัสเขต 10 หลัก เป็นชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สพม. ใช้รหัสใหม่ 8 หลัก
เข้าระบบเขตตรวจราชการ ใช้รหัสตามที่ได้รับแจ้ง